Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå

RS logga
Region Skånes hjälpmedelsanvisningar på produktnivå


Region Skånes allmänna information om avgifter, bidrag och rekvisitioner
 
Kommunala avgifter och bidrag för hjälpmedel, kontakta aktuell kommunKSK logga
Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå för kommuner inom samarbetsorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne


Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå – Samtliga ISO-koder som Region Skåne och kommunerna ansvarar för