Hmg_Top

Välkommen till Hjälpmedelsguiden Skåne

Hjälpmedelsguiden Skåne ska vägleda och stödja förskrivare och annan personal som arbetar med hjälpmedel i Region Skåne eller Skånes kommuner.

Ansvarsfördelning

– information om förskrivarens, patientens och hälso- och sjukvårdens övergripande ansvar.


Vad är ett hjälpmedel?

– information om ISO-koder, medicintekniska produkter, konsumentprodukter med mera.Olika vägar till hjälpmedel

– information om att få tillgång till hjälpmedel, bland annat förskrivning, egenansvar, egenvårdsbeslut.


Vägledning för bedömning och förskrivning av hjälpmedel

– beskrivning av förskrivningsprocessens olika delar.


Hjälpmedel till patient inom och utom Skåne

– förskrivning av hjälpmedel till patienter inom Skåne eller från annat län eller andra länder.


Stödprocesser

– information om skötsel och reparation, upphandling, rekonditionering och återanvändning med mera.


Nyheter

– information om något uppdaterats på webbplatsen.


Länkar

– de länkar som leder till annan webbplats.

Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå

– Region Skånes anvisningar, Skånes Kommuners rekommendationer på produktnivå, ISO-koder, avgifter och bidrag.