Hmg_Top

Välkommen till Hjälpmedelsguiden Skåne

Hjälpmedelsguiden Skåne ska vägleda och stödja förskrivare och annan personal som arbetar med hjälpmedel i Region Skåne eller Skånes kommuner.

Ansvarsfördelning – information om förskrivarens ansvar, patientens ansvar, Hälso- och sjukvårdens övergripande ansvar med mera


Vad är ett hjälpmedel? – information om ISO-koder, medicintekniska produkter, konsumentprodukter med mera


Olika vägar till hjälpmedel – information om olika vägar att få tillgång till ett hjälpmedel bland annat förskrivning, egenansvar, egenvårdsbeslut


Vägledning för bedömning och förskrivning av hjälpmedel – beskrivning av förskrivningsprocessens olika delar


Hjälpmedel till patient inom och utom Skåne – vägledning vid förskrivning av hjälpmedel till patienter inom Skåne eller som kommer från annat län eller andra länder


Stödprocesser – information om skötsel och reparation , upphandling, rekonditionering och återanvändning med mera


Nyheter – information om något uppdaterats på webbplatsen


Definitioner och länkar – i detta avsnitt finns definitioner på vissa begrepp som förkommer i Hjälpmedelsguiden Skåne och som behöver förtydligas samt de länkar som leder till annan webbplats


Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå – Region Skånes anvisningar och Kommunförbundet Skånes rekommendationer på produktnivå, iso-koder, avgifter och bidrag för hjälpmedel