Hjälpmedelsguiden uppdaterad

Hjälpmedelsguiden Skåne har uppdaterats avseende namnändringen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).