Faktagranskning

Hjälpmedelsguiden Skåne faktagranskades senast 2024-02-10.

Hjälpmedelsguiden ses över

Hjälpmedelsguiden uppdateras just nu löpande efter faktagranskning. Samtidigt pågår ett långsiktigt arbete med att göra om sidan.