Faktagranskning

Hjälpmedelsguiden Skåne faktagranskades senast 2024-02-10.

Hjälpmedelsguiden ses över

Hjälpmedelsguiden uppdateras just nu löpande efter faktagranskning. Samtidigt pågår ett långsiktigt arbete med att göra om sidan.

Hjälpmedelsguiden uppdaterad

Hjälpmedelsguiden Skåne har uppdaterats avseende namnändringen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).