Malmö stad har antagit Hjälpmedelsguiden Skåne

Malmö stad har fattat beslut om att anta Hjälpmedelsguiden Skåne Protokoll för kännedom om att Malmö stad antagit hjälpmedelsguiden, se § 348, sid 33 http://malmo.se/download/18.5f3af0e314e7254d70ed98c5/1450181202867/Protokoll+f%C3%B6r+KS+2015-10-28.pdf...