Hjälpmedelsguiden Skåne är gemensam för Region Skåne och kommunerna. Varje huvudman fattar, oberoende av varandra, beslut om att följa Hjälpmedelsguiden Skåne.

Följande huvudmän har beslutat att följa Hjälpmedelsguiden Skåne:

Region Skåne

Bromölla kommun

Eslövs kommun

Höörs kommun

Kristianstads kommun

Kävlinge kommun

Lunds kommun

Malmö Stad

Osby kommun

Skurups kommun

Simrishamns kommun

Vellinge kommun