Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå

Kommunerna har ansvaret för hjälpmedel till patienter från och med 20 år, med vissa undantag där Region Skåne har ansvar. Regions Skåne har ansvar för hjälpmedel till patienter upp till 20 år, samt för följande hjälpmedel oavsett patientens ålder

  • Elektriska rullstolar samt drivaggregat.
  • Vissa kommunikationshjälpmedel
  • Synhjälpmedel
  • Hörselhjälpmedel
  • Ortopedtekniska hjälpmedel
  • Vissa medicinska behandlingshjälpmedel

Region Skåne och kommunerna fastställer, oberoende av varandra, vilka enskilda produkter inklusive tillbehör som tillhandahålls som förskrivningsbara hjälpmedel. Tillbehör till hjälpmedel bekostas av den huvudman som ansvarar för huvudhjälpmedlet.

På Hjälpmedelsguiden Skåne finns för närvarande två versioner av ansvarsfördelning på ISO-kodnivå.

Ansvarsfördelning på ISO-kodsnivå ISO 99992011

Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå ISO 99992016

Anledningen till detta är att Hjälpmedelstjänsten och de verksamhetssystem som hämtar information från Hjälpmedelstjänsten, exempelvis SESAM, på grund av tekniska problem för närvarande inte kan uppdateras till ISO 9999:2016 utan fortfarande är strukturerade i enlighet med ISO 9999:2011.

 

Ansvarsfördelning på Isokodnivå – samtliga isokoder som Region Skåne och kommunerna anvarar för