Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå

Kommunerna har ansvaret för hjälpmedel till patienter från och med 20 år, med vissa undantag där Region Skåne har ansvar. Regions Skåne har ansvar för hjälpmedel till patienter upp till 20 år, samt för följande hjälpmedel oavsett patientens ålder

  • Elektriska rullstolar samt drivaggregat.
  • Vissa kommunikationshjälpmedel
  • Synhjälpmedel
  • Hörselhjälpmedel
  • Ortopedtekniska hjälpmedel
  • Vissa medicinska behandlingshjälpmedel

Region Skåne och kommunerna fastställer, oberoende av varandra, vilka enskilda produkter inklusive tillbehör som tillhandahålls som förskrivningsbara hjälpmedel. Tillbehör till hjälpmedel bekostas av den huvudman som ansvarar för huvudhjälpmedlet.

Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå ISO 99992022