Ansvarsfördelning mellan huvudmännen i Skåne

Sidan är uppdaterad. Bilanpassningar är från och med 2016-01-01 borttaget som förskrivningsbart hjälpmedel i Region Skåne.