Eslövs kommun har antagit Hjälpmedelsguiden Skåne

Eslövs kommun fattade den 31 januari 2018 beslut om att ställa sig bakom Hjälpmedelsguiden Skåne och följa dess rekommendationer.