Hjälpmedelsguiden Skåne faktagranskades senast 2024-02-10.