Hjälpmedelsguiden uppdateras just nu löpande efter faktagranskning.

Samtidigt pågår ett långsiktigt arbete med att göra om sidan.