Osby kommun har antagit Hjälpmedelsguiden Skåne

Osby kommun fattade den 19 maj 2016 beslut om att anta Hjälpmedelsguiden Skåne.