Region Skånes Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå

Den 31:a mars 2016 lanserades Region Skånes Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå i en ny webbaserad layout och utformning.
Syftet med nya upplägget är att samla allt på ett och samma ställe och göra anvisningarna mer användarvänliga för förskrivare och dig som arbetar med hjälpmedel.

De nya Hjälpmedelsanvisningarna på produktnivå är beslutade i olika politiska instanser. Förskrivare av Region Skånes hjälpmedel är skyldiga att följa hjälpmedelsanvisningarna.

Till skillnad från tidigare är nu alla anvisningar uppbyggda på samma sätt – utifrån hjälpmedelsområde, ISO-kod och i en webbaserad layout.

I samband med publicering är dokumentet ”Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå” uppdaterat.

Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå (Vårdgivare Skåne)