Rutin för överlåtelse av hjälpmedelsansvar från Region Skåne till kommun när patient fyller 20 år

Sidan är uppdaterad med följande text:

Ny förskrivare inom kommunen kan vid behov begära utskrift av individkort på aktuella hjälpmedel. Förskrivaren kontaktar då berörd hjälpmedelsenhet inom Region Skåne .