Skurups kommun har antagit Hjälpmedelsguiden Skåne

Skurups kommun fattade den 18 maj 2016 beslut om att anta Hjälpmedelsguiden Skåne.