Vellinge kommun har antagit Hjälpmedelsguiden Skåne

Vellinge kommun fattade den 12 december 2017  beslut om att anta Hjälpmedelsguiden Skåne.