Om Hjälpmedelsguiden Skåne

Hjälpmedelsguiden Skåne är gemensam för Region Skåne och kommunerna.

Hjälpmedelsguiden Skåne omfattar grundläggande, gemensamma principer för ansvarsfördelning och samverkan inom hjälpmedelsområdet i Skåne.

Målgruppen för Hjälpmedelsguiden Skåne är i första hand förskrivare och andra berörda yrkesprofessioner verksamma inom Region Skåne, kommunerna eller vårdenheter med avtal med någon av huvudmännen.

Hjälpmedelsguiden Skåne ska vägleda och stödja förskrivare och annan personal som arbetar med hjälpmedel genom att:

  • Skapa en gemensam grund vid förskrivning av individuella hjälpmedel som omfattar hela vårdkedjan oavsett vilken huvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret
  • Trygga en jämlik tillgång till hjälpmedel för invånarna i Skåne
  • Tydliggöra ansvar enligt lagar, förordningar och föreskrifter.

För invånare finns information om hjälpmedel på 1177.se. 

Hjälpmedelsguiden Skåne är en kompletterande överenskommelse till ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta ansvar regleras i ”Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne”.

Samverkansavtal – Vårdsamverkan Skåne