Målgrupp

Målgruppen för Hjälpmedelsguiden Skåne är i första hand förskrivare och andra berörda yrkesprofessioner verksamma inom Region Skåne, kommunerna eller vårdenheter med avtal med någon av huvudmännen. Begrepp och definitioner i Hjälpmedelsguiden Skåne är anpassad för dessa målgrupper. För invånare finns information om hjälpmedel på 1177.se. 1177.se Hjälpmedelsguiden Skåne ska vägleda och stödja förskrivare och annan personal som arbetar med hjälpmedel genom att:

  • Skapa en gemensam grund vid förskrivning av individuella hjälpmedel som omfattar hela vårdkedjan oavsett vilken huvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret
  • Trygga en jämlik tillgång till hjälpmedel för invånarna i Skåne
  • Tydliggöra ansvar enligt lagar, förordningar och föreskrifter.