Patientbegreppet

I Hjälpmedelsguiden Skåne används genomgående begreppet patient eftersom förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Begreppet ska tolkas vidare och kan beroende på situation även omfatta begrepp som exempelvis brukare och kund.