Tillgänglighet för Hjälpmedelsguiden Skåne

Hjälpmedelsguiden Skåne står bakom den här
webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.
Det här dokumentet beskriver hur Hjälpmedelsguiden Skåne uppfyller
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,
eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister
till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till
detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i
olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Hjälpmedelsguiden Skåne som inte är tillgängligt
för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt
beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller
om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss
så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du
kontakta Myndigheten för digital förvaltning
och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,
på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Fel rubriksättning förekommer på webbplatsen (H1-H6)

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Texter blir svårlästa vid 200 procents förstoring.
  • Det finns bilder som saknar alt-text
  • Fel rubriksättning förekommer på webbplatsen (H1-H6)

Problem vid användning med nedsatt färgseende

  • Det finns bilder som saknar alt-text

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Fel rubriksättning förekommer på webbplatsen (H1-H6)

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem
senast den 30 november 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Hjälpmedelsguiden Skåne.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.