Samrådsgrupp på tjänstemannanivå inom hjälpmedel

Samrådsgruppens uppdrag är att samverka på tjänstemannanivå kring ansvarsfördelning vad gäller hjälpmedel. Detta innebär bland annat att hantera alla förekommande frågeställningar där ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet berörs mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. I detta avsnitt finns information om samrådsgruppens uppdrag,  minnesanteckningarna från samrådsgruppen möten samt samrådsgruppens rekommendationer i gränsdragningsärenden