Överlåtelse av hjälpmedelsansvar när patient fyller 20 år – gäller hjälpmedel vid rörelsenedsättning och kognitionshjälpmedel

Huvudmännens gemensamma syn är att patienter som fyller 20 år ska få behålla sina hjälpmedel. Region Skåne ska, innan överlåtelse till kommun sker, göra en genomgång av patientens hjälpmedel så att dessa är aktuella och används.

Rutin 20 år

Kommunen köper över de hjälpmedel patienten använder. Det innebär att kommunen även köper över andra eller fler hjälpmedel än de lokala riktlinjerna föreskriver. Hjälpmedel som Region Skåne ansvarar för, oberoende av patientens ålder, köps inte över av kommunen. När det överlåtna hjälpmedlet är uttjänt gäller kommunens lokala riktlinjer för fortsatt förskrivning och val av hjälpmedel. Om t ex trehjulig cykel inte finns i kommunens sortiment kan en ny sådan inte förskrivas. Även fortsatt dubbelförskrivning kan nekas. Om erfarenhet av ett specifikt hjälpmedel saknas på den kommunala hjälpmedelsenheten ska tjänsten, under en övergångsperiod, kunna köpas från Region Skånes hjälpmedelsverksamhet. I de fall ett överlåtet hjälpmedel återlämnas av patienten innan det är avskrivet ska möjligheten finnas till återköp av Region Skåne.