Rutin för överlåtelse av hjälpmedelsansvar från Region Skåne till kommun när patient fyller 20 år

Lokala riktlinjer kan förekomma

 • Vid förskrivning till patient, året innan de fyller 20 år, bör dialog föras med kommunal förskrivare
 • Hjälpmedelsverksamheten Region Skåne tar under hösten fram en lista på de patienter med hjälpmedel som fyller 20 år det kommande året.
 • Hjälpmedelsverksamheten Region Skåne informerar berörd förskrivare inom Region Skåne vilka patienter som har hjälpmedel och som förskrivaren ansvarar för att överföra till ny förskrivare inom kommunen. Detta bör ske senast 3 månader innan patienten fyller 20 år.
 • Berörd förskrivare inom Region Skåne kontaktar patienten för att se över det aktuella och i närtid kommande hjälpmedelsbehovet. Detta bör göras i samband med ett hembesök tillsammans med den nya förskrivaren i kommunen, framför allt om patienten har många, avancerade eller nya behov av hjälpmedel. 
  Ny förskrivare inom kommunen kan vid behov begära utskrift av individkort på aktuella hjälpmedel. Förskrivaren kontaktar då berörd hjälpmedelsenhet inom Region Skåne .
 • Berörd förskrivare inom Region Skåne ansvarar för att patienten returnerar de hjälpmedel som inte längre används och att hjälpmedelslistan rensas.
 • Berörd förskrivare inom Region Skåne ansvarar för att kontakta aktuell förskrivare i kommunen och meddela att en överlåtelse av hjälpmedel är aktuell.

Information om Region Skånes rutin för prisberäkning vid överlåtelse:

 • Hjälpmedel som har ett inköpspris under 1000 kronor överlåts utan kostnad.
 • Inte individmärkta hjälpmedel och tillbehör debiteras 50 % av inköpspris oavsett ålder.
 • Individmärkta hjälpmedel debiteras avskrivet värde, dock lägst 20 % av inköpsvärdet.