Ansvarsfördelning mellan huvudmännen i Skåne

Ansvarsfördelning mellan huvudmännen i Skåne

I Skåne delar Region Skåne och kommunerna på ansvaret för hjälpmedel där individuellt förskrivna hjälpmedel är en integrerad del i den samlade vård- och rehabiliteringsprocessen. Fördelningen är gjord utifrån patientens ålder samt utifrån produkt. Detta innebär att det är definierat vilka olika produktområden, produktgrupper och produktundergrupper som respektive part har kostnadsansvar för.

Kommunerna har ansvaret för hjälpmedel till personer från och med 20 år, med vissa undantag där Region Skåne har ansvar.

Region Skåne har ansvar för hjälpmedel till personer upp till 20 år, samt för följande hjälpmedel oavsett personens ålder:

  • elektriska rullstolar samt drivaggregat
  • vissa kommunikationshjälpmedel
  • synhjälpmedel
  • hörselhjälpmedel
  • ortopedtekniska hjälpmedel
  • vissa medicinska behandlingshjälpmedel

Ovanstående ansvarsfördelning innebär därmed att ansvaret för hjälpmedel inte alltid följer tröskelprincipen och ansvaret i rehabiliterings-/vårdprocessen.

Det finns ett samarbetsavtal mellan kommunerna i Östra Skåne och sjukvårdsdistriktet. Mer information och samarbetsavtalet finns här:
Förtroendeförskrivning Dokument 2 2020-12-23

Mer att läsa om ansvarsfördelningen finns här:
Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne