Informationsfolder vid förskrivning av hjälpmedel – Skånes kommuner

 

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor rekommenderar att låneförbindelser ersätts med skriftlig information till brukaren/hjälpmedelsanvändaren

För att underlätta för kommunerna har arbetsgrupp tagit fram en informationsfolder som kan lämnas ut vid förskrivning av hjälpmedel.

Det är naturligtvis fritt att använda texten i ev eget informationsmaterial.

Foldern har ifyllnadsbara textfält för kommunspecifik information avseende återlämning, kontaktuppgifter och logga.

Foldern finns här: Information-till-dig-som-lånar-hjälpmedel-20200507-digital