Definitioner och länkar

I detta avsnitt finns definitioner på vissa begrepp som förkommer i Hjälpmedelsguiden Skåne och som behöver förtydligas samt de länkar som leder till annan webbplats