Hjälpmedel till patient bosatt i annat län/kommun

Patient som är folkbokförd i annat län kan få hjälpmedel förskrivet i Skåne. Det är Region Skånes respektive enskild kommuns regelverk för förskrivning av hjälpmedel som gäller.  Förskrivaren ska alltid kontakta hemlandstinget/hemkommunen för överenskommelse om förskrivning samt om hjälpmedlen ska hyras eller köpas av hemlandstinget/hemkommunen.

Patientens hemlandsting/hemkommun, där personen är folkbokförd, ersätter kostnaderna till Region Skåne eller till enskild kommun. Om hjälpmedlen köps blir patientens hemlandsting/hemkommun ägare av hjälpmedlet.

Hjälpmedel som kräver avancerad service och underhåll, till exempel en eldriven rullstol, ska förskrivas av hemlandstinget/hemkommunen. Det gäller även hjälpmedel som kräver fast installation eller som behöver anpassas med hänsyn till patientens bostadsförhållanden och den vardagliga miljön i övrigt.