Hjälpmedel till personer från andra länder som söker vård i Skåne

Patienter som är bosatta i andra länder och blir sjuka vid ett tillfälligt besök i Sverige har alltid rätt till omedelbar vård och vård som inte kan anstå. Det kan till exempel vara akut vård eller sådan som inte kan vänta tills man kommer hem igen. Det kan handla om att åtgärder av skador eller sjukdomar som behövs under vistelsen i Sverige. Patienten kan då behöva ett hjälpmedel.
Särskilda regler gäller för asylsökande och papperslösa flyktingar.

För mer information om hur du förskriver hjälpmedel till dessa patienter:

Förskrivning till patient som bor utomlands (Vårdgivare Skåne)

Förskrivning till asylsökande- eller papperslös patient (Vårdgivare Skåne)

Kvotflyktingar

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land.
Kvotflyktingar har redan fått uppehållstillstånd, kommunplacering, och fullständigt personnummer när de anländer till Sverige. Hjälpmedel till kvotflyktingar förskrivs på samma sätt som för andra personer folkbokförda i Skåne.