Hjälpmedel vid planerad vård utomlands

Personer som är folkbokförda i Sverige kan få planerad vård inom EU genom att söka finansiering i förväg eller i efterhand. Om man inte ansökt om finansiering av vården innan den ges kan man få ersättning i efterhand, vilket framgår av lagen om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detta gäller också hjälpmedel. Patienten äger själv hjälpmedel som förskrivs i annat EU-land. För mer information se Försäkringskassan.

Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Försäkringskassan