Hjälpmedel vid resa

Individuellt förskrivna hjälpmedel får i allmänhet tas med vid resor inom och utanför landet. Patienten ansvarar för alla transportkostnader.

Patienten ska alltid kontakta förskrivaren om hjälpmedlet behöver repareras under resan. Det är endast förskrivare, hjälpmedelsverksamhet eller de entreprenörer som huvudmannen anlitar som får utföra reparationer på hjälpmedel. Det är endast i undantagsfall som en reparation får utföras av annan verksamhet och denna måste i så fall godkännas av huvudmannen.

Kostnader för reparation, service, anpassning och transporter som utförts utanför Sverige ersätts inte av huvudmannen.

Hjälpmedel som enbart används vid resor förskrivs inte.

Personer upp till 20 år har möjlighet att låna olika typer av fritidshjälpmedel under en begränsad tid, helt utan kostnad. Det kan tex vara hopfällbara, flyttbara hjälpmedel som kan tas med på semesterresa.

Låna fritidshjälpmedel i Skåne (1177.se)