Hjälpmedel vid resa

Individuellt förskrivna hjälpmedel får i allmänhet tas med vid resor inom och utanför landet. Patienten ansvarar för alla transportkostnader.

Patienten ska alltid kontakta förskrivaren om hjälpmedlet behöver repareras under resan. Det är endast förskrivare, hjälpmedelsverksamhet eller de entreprenörer som huvudmannen anlitar som får utföra reparationer på hjälpmedel.

Hjälpmedel som enbart används vid resor förskrivs inte. Sådant behov hänvisas till Fritidsbanken.
Låna fritidshjälpmedel i Skåne (1177.se)