Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå

RS logga
Region Skånes hjälpmedelsanvisningar på produktnivå

 

Region Skånes allmänna information om avgifter, bidrag och rekvisitioner

Kommunala avgifter och bidrag för hjälpmedel, kontakta aktuell kommun

 

KSK logga
Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå för kommuner inom samarbetsorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne

 

Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå – Samtliga ISO-koder som Region Skåne och kommunerna ansvarar för