Egenansvar

Om behovsbedömningen visar att patientens hjälpmedelsbehov inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar kan patienten köpa sitt hjälpmedel själv.  Detta gäller exempelvis hjälpmedel som används vid fritidsaktiviteter och hjälpmedel som behövs i fritidsboende.

Förskrivaren kan ge råd om produkter som patienten kan köpa själv, så kallade konsumentprodukter. Dessa är normalt produkter som är tillgängliga på konsumentmarknaden.

Individuella råd är en hälso- och sjukvårdsinsats och ska dokumenteras i patientjournal.

Individuella råd är när förskrivaren rekommenderar patienten att köpa en specifik produkt och/eller ger råd och instruktioner om hur en produkt ska användas. Förskrivaren bör också avråda från köp om patienten avser köpa en produkt som förskrivaren bedömer som direkt olämplig.  Det är dock upp till patienten att följa de råd förskrivaren ger och förskrivaren har inget förskrivaransvar eller ansvar för de produkter som patienten införskaffar själv. Här gäller istället konsumentköplagen. Hälso- och sjukvården har inget ansvar för användning, skador, slitage, reparation och service för den inköpta produkten.

För invånare finns information om hjälpmedel på 1177.se.