Friare val – berör endast Region Skåne

Friare val av hjälpmedel är en möjlighet för brukare att själv välja vissa hjälpmedel. Valet kan även göras med hjälp av närstående. Patienten får efter en behovsbedömning utförd av förskrivare en rekvisition på ett anvisat belopp för en viss typ av hjälpmedel. Patienten köper, äger och ansvarar sedan för sitt hjälpmedel. Friare val tillämpas inom följande områden:

  • Hörapparat
  • Samtalsapparat
  • Alternativ telefoni