Grundutrustning/basutrustning

Gäller för hjälpmedel vid rörelsenedsättning, kognitionshjälpmedel, syn- och hörselhjälpmedel.

Vissa verksamheter, exempelvis särskilt boende, daglig verksamhet, vårdenheter, förskolor och skolor, måste ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön motsvarar allmänna behov hos dem som vistas där. Dessa hjälpmedel ska inte behöva individuell anpassning och ska utan svårigheter kunna användas av de personer som vistas i verksamheten. Grundutrustning är något som bör förändras över tid när samhället förändras, varje huvudman beslutar själv vad som ingår i grundutrustningen.

Ett individuellt hjälpmedel kan förskrivas när verksamhetens grundutrustning inte täcker det individuella behovet. Individuellt förskrivna hjälpmedel är alltid utprovade till patienten och ska inte användas av någon annan.