Hjälpmedel för fritid

I Region Skåne och kommunerna är hjälpmedel vid fritidsaktiviteter samt hjälpmedel som behövs i fritidsboende ett egenansvar och förskrivs därmed inte som individuella hjälpmedel. Lokala kan riktlinjer finnas.