Hjälpmedel för fritid

I Region Skåne och kommunerna är hjälpmedel vid fritidsaktiviteter samt hjälpmedel som behövs i fritidsboende ett egenansvar och förskrivs därmed inte som individuella hjälpmedel.

Via den ideella föreningen Fritidsbanken kan personer som är 19 år eller yngre låna olika typer av fritidshjälpmedel under en begränsad tid, helt utan kostnad. Fritidsbanken har många olika typer av utrustning och hjälpmedel som till exempel badrullstol, portabel ramp eller rullstolscykel.

Låna fritidshjälpmedel i Skåne (1177.se)