Hjälpmedel i arbetslivet

Arbetsgivaren ansvarar för att erbjuda de anställda en god arbetsmiljö, vilket innefattar individuell anpassning.
Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Ansvaret för arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsplatsen är delat mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen (Arbetsförmedlingen)

Bidrag till arbetshjälpmedel (Försäkringskassan)