Rekonditionering och återanvändning

Återlämnade hjälpmedel rekonditioneras och återanvänds när så är möjligt, vilket innebär att såväl rekonditionerade som nya hjälpmedel lämnas ut till patient. Ett rekonditionerat hjälpmedel ska uppfylla alla funktionella, tekniska och hygieniska krav.

Respektive hjälpmedelsansvarig verksamhet ansvarar för att skrota ett hjälpmedel som inte längre kan eller ska återanvändas.