Upphandling

Hjälpmedel inom hälso- och sjukvårdsverksamheter upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Syftet med en upphandling är att få bra hjälpmedel till ett bra pris men innefattar också krav på service, transporter och tillgänglighet. Lagen och de beslut som huvudmannen fattat om beloppsgränser avgör vilken typ av upphandling som ska genomföras. Upphandlingsprocessen ser olika ut inom Region Skåne respektive kommunerna.

Vanligtvis består sortimentet dels av hjälpmedel som upphandlas via ramavtal och dels ett
begränsat urval av hjälpmedel som direktupphandlas.