Vad är ett hjälpmedel?

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete i landsting och kommuner, och den reglerar huvudmännens skyldighet att tillgodose patientens hjälpmedelsbehov.
Enligt HSL ska hjälpmedel ses som en integrerad del av vården. Begreppet hjälpmedel saknar en entydig definition. Syftet med ett hjälpmedel beror på vilken funktionsförmåga personen har samt i vilken situation och miljö hjälpmedlet ska användas.

Målet med ett hjälpmedel är att:

  • Förebygga framtida förluster av funktion och förmåga
  • Förbättra eller bibehålla funktion och förmåga
  • Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet.

Begreppet hjälpmedel är uppdelat i:

  • hjälpmedel för det dagliga livet – individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning
  • hjälpmedel för vård och behandling – förskriven medicinteknisk produkt som syftar till att kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning