ISO – klassificering

ISO 9999 är en internationell klassificering av hjälpmedel. Klassificeringen består av tre hierarkiska nivåer: Huvudgrupp/produktområde, grupp/produktgrupp och undergrupp/produktundergrupp. Varje huvudgrupp, grupp eller undergrupp består av en kod och en rubrik.

  • 12 – Hjälpmedel vid förflyttning
  • 12 22 – Manuella rullstolar
  • 12 22 03 – Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

Standarden används av sjukvårdshuvudmännen i arbetet med lokala regelverk, statistik och vanligen även vid upphandlingar. Det är tillverkaren som ISO-klassificerar produkten med produktens syfte som utgångspunkt. En produkt kan klassificeras i fler än en kod beroende på syftet med produkten. Samtliga ISO-koder som Region Skåne och kommunerna ansvarar för hittar du i ansvarsfördelning på ISO-kodnivå.

Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå