Medicintekniska produkter

 

De flesta hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter i lagens mening och omfattas därmed av lagen om medicintekniska produkter.

Lag (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Medicintekniska produkter är provade och utvärderade utifrån att användarna har en nedsatt funktionsförmåga och produkterna är CE-märkta enligt förordningen om medicintekniska produkter (MDR). Ibland förskrivs produkter som inte är CE-märkta som medicintekniska produkter och benämns då som konsumentprodukter. Vid förskrivning av en konsumentprodukt innebär det att patienten inte ges något skydd via patientskadelagen.

Patientskadelag (1996:799) 

Hälso- och sjukvårdspersonalens arbete regleras av Patientsäkerhetslagen och Patientlagen.

Patientsäkerhetslag (2010:659)

Patientlag (2014:821)

Region Skåne och kommunerna, fastställer oberoende av varandra, vilka enskilda hjälpmedel som är förskrivningsbara i den egna verksamheten.