Avgifter och bidrag

För information om avgifter och bidrag kopplat till hjälpmedel samt besöksavgifter i samband med hjälpmedelsinsats, se Region Skånes hjälpmedelsanvisningar på produktnivå.  För information om vilka avgifter/bidrag som eventuellt finns i en enskild kommun – kontakta aktuell kommun.