Dubbelförskrivning

Utgångspunkten är att endast en uppsättning av ett hjälpmedel förskrivs. Undantag gäller för förskrivna förbrukningsprodukter.
Dubbelförskrivning kan i undantagsfall förekomma men ska alltid prövas individuellt utifrån patientsäkerhet och behov. Beslut om dubbelförskrivning fattas enligt lokala riktlinjer.