Dubbelförskrivning

Utgångspunkten är att endast en uppsättning av ett hjälpmedel förskrivs. Dubbelförskrivning kan i undantagsfall förekomma men ska alltid prövas individuellt utifrån patientsäkerhet och behov. Beslut om dubbelförskrivning fattas enligt lokala riktlinjer.