Uthyrning av hjälpmedel till privatperson

Kommunerna kan hyra ut hjälpmedel till personer äldre än 20 år, i de fall förskrivning av hjälpmedel inte är aktuellt, exempelvis hjälpmedel till fritidsboende eller resor. Det gäller både till personer som vistas i en kommun men är bosatt i en annan samt till personer som är folkbokförda i kommunen. Vid hyra av hjälpmedel får hyrestagaren själv bekosta transporten av hjälpmedlet. Finns det inte möjlighet att hyra hjälpmedel från kommunen bör information ges om vilka andra möjligheter som finns, exempelvis köp/ hyra via företag. Lokala riktlinjer finns.

Region Skåne hyr inte ut hjälpmedel till privatpersoner.

Att hyra ett hjälpmedel är inte en hälso- och sjukvårdsåtgärd och ska inte dokumenteras i patientjournal.