Uthyrning av hjälpmedel till privatperson

Personer upp till 20 år har möjlighet att låna olika typer av fritidshjälpmedel av Region Skåne under en begränsad tid, helt utan kostnad. Det kan tex vara hopfällbara, flyttbara hjälpmedel som kan tas med på semesterresa.

Låna fritidshjälpmedel i Skåne (1177.se)

Kommunerna kan hyra ut hjälpmedel till personer äldre än 20 år, i de fall förskrivning av hjälpmedel inte är aktuellt, exempelvis hjälpmedel till fritidsboende eller resor. Det gäller både till personer som vistas i en kommun men är bosatt i en annan samt till personer som är folkbokförda i kommunen. Vid hyra av hjälpmedel får hyrestagaren själv bekosta transporten av hjälpmedlet. Finns det inte möjlighet att hyra hjälpmedel från kommunen bör information ges om vilka andra möjligheter som finns, exempelvis köp/ hyra via företag. Lokala riktlinjer finns.

Att hyra ett hjälpmedel är inte en hälso- och sjukvårdsåtgärd och ska inte dokumenteras i patientjournal.